• کتابخانه مرکزی مجتمع آموزش عالی اسفراین
    نام و نام خانوادگی : آقای علیاری 
    تحصیلات : کارشناسی ارشد
    تلفن : 05837266531 داخلی: 242

درباره ما ...

لینک های مرتبط ...

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵