• پژوهشکده دانشجویی
    آیین نامه ها و فرم های پژوهشکده دانشجویی به زودی از این صفحه به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

درباره ما ...

لینک های مرتبط ...

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵